Risklere Birlikte Göğüs Gerelim
2009 yılından bu yana, Dünya markası Allianz güvencesiyle hizmetinizdeyiz.
Bizimle İletişime Geç

HAYAT SİGORTASI

Anasayfa » HAYAT SİGORTASI

Neden Yıllık Hayat Sigortası?

Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak vefat riski teminat altına alınır. Seçeceğiniz plana göre bir kaza yada hastalık sonucunda, tam ve kısmi olarak malul kalmanız durumunda da sizin veya sevdiklerinizin yaşam standartlarınızı koruyarak devam ettirmenizi sağlayan düşük maliyetli ve kapsamlı koruma sağlar.

İhtiyaçlarınıza göre farklılaştırılarak hazırlanmış 4 ayrı plandan birini tercih edebileceğiniz gibi,tamamen kendinizin seçeceği ve ek seçenekleri de değerlendirerek aşağıdaki teminatlardan oluşan size özel bir plan da oluşturabilirsiniz.

Teminat Detayları Nelerdir?

 • Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefat etmesi halinde tazminat tutarı poliçede belirtilmiş lehdara ödenir.

 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Maluliyet oranları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre belirlenir.

 • Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

 • Hastane Yatış Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.

 • Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde özel şartlar içerisinde yer alan kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Kanser Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde Lösemi (kronik lenfositik lösemi hariç), lenf bezi kanseri ve Hodgkin hastalığı dahil olmak üzere, kontrolsüz büyüyerek ve habis hücrelerin yayılarak normal dokuların istilasına ve yıkımına yol açan bir veya daha fazla malign tümörün varlığına yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Yıllık Hayat Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Prim; yaş, cinsiyet, seçilen plan ve teminat tutarına göre hesaplanmaktadır. Ayrıca kaza sonucu gerçekleşen risklere ilişkin teminatlarda meslek sınıfı ve hobiler de primi etkilemektedir.

Primlerinizi Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Primlerinizi peşin olarak tek seferde ödeyebileceğiniz gibi yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık 4 veya 8 eşit taksit halinde de ödeyebilirsiniz.

Ayrıca; teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD veya EURO’ya endeksli olarak seçilebilirsiniz.

Yıllık Hayat Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

 • Vergi avantajı : Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.
 • Poliçeyi yenileme avantajı : Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma ile Kanser Koruma ve Kritik Hastalıklar teminatının olduğu Esnek Planları için poliçeye ilk girişte yapılan risk değerlendirme sonucu olumlu ise 10 yıl boyunca herhangi bir risk değerlendirmesine maruz kalmaksızın poliçesinizi yenileyebilirsiniz.
 • Geniş sigortalılık süresi : 18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir. Sigortalı dilerse poliçeyi 75 yaşına kadar almaya devam edebilir.

Yıllık Hayat Sigortası ile risklere karşı yıl boyunca güvence altında olun…