Risklere Birlikte Göğüs Gerelim
2009 yılından bu yana, Dünya markası Allianz güvencesiyle hizmetinizdeyiz.
Bizimle İletişime Geç

OTEL PAKET

Anasayfa » OTEL PAKET

OTEL PAKET POLİÇESİ

Aşağıda yer alan tüm teminatların içeriği, istisnaları, limitleri ve özel şartları poliçe ve poliçe
kitapçıklarında belirtilmektedir. Teminatların standart ve opsiyon olup olmaması bazı faaliyet
kollarına göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki içerik genel bilgilendirme amaçlı olup
poliçeden çıkartılmış teminatlar kapsam poliçe kapsamı dışındadır ve her durumda poliçe
esas alınacaktır.

YANGIN, YILDIRIM, İNFİLAK

Çıkabilecek bir yangında, alevlerin, duman ve isin işyerinizde meydana getireceği zararlar ya
da yıldırım düşmesi sonucu uğrayacağınız direkt zararlar ya da doğalgaz veya ısı tesisatının,
her türlü gaz tüplerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu meydana getireceği zararlar teminat
altındadır.

FIRTINA, KAR AĞIRLIĞI, DOLU (Bireysel poliçeler için), YER KAYMASI

Açık alan veya sundruma altındaki muhteviyatlarınız hariç olmak üzere, meydana gelecek
zararlar teminat altındadır. Dolu teminatı Endüstriyel poliçelerde seçimlik olarak alınır.

DAHİLİ SU

Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin neden
olacağı su zararları teminat altındadır.

KARA TAŞITLARI VE HAVA TAŞITLARI ÇARPMASI

Araç çarpmaları nedeniyle sigortalı kıymetlere gelecek zararlar teminat altındadır.

DUMAN

Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman
sonucu meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK HAREKETLERİ VE TERÖR
ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARI

Hasar sonucu ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtildiği limitle teminat
altındadır.

HIRSIZLIK

Zorlama veya şiddet kullanma yoluyla girilerek eşyalarınızın çalınması vb.zararlar teminat
altındadır.

YANGIN MALİ MESULİYET

Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli
Hareketler ve Terör nedeniyle; mal sahibi iseniz kiracınıza ve komşularınıza veya kiracı
iseniz mal sahibine ve komşularınıza verebileceğiniz, bina ve mallar ile ilgili sorumluluklarınız
teminat altındadır.

KİRA KAYBI

Yangın ve ek teminatları risklerinin gerçekleşmesi neticesinde işyeri sahibi sigortalının,
kiracısından kirasını alamamasından ötürü uğrayacağı kira kaybı ya da kiracı sıfatına sahip
sigortalının, ödemiş olduğu kiranın gün hesabıyla işlememiş müddete isabet eden
kısmından doğan kaybı poliçede belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.

ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI

Yangın ve ek teminatları risklerinin gerçekleşmesi neticesinde, işyeri sahibi sigortalının,
geçici ikametgâha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul ölçüdeki masraflar ya da kiracı
sıfatına sahip olan sigortalının, geçici ikametgâha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul
ölçüdeki masraflar teminat altındadır.

İŞ DURMASINA BAĞLI MADDİ KAYIPLAR

Yangın sonucu meydana gelecek iş durması nedeniyle oluşacak zarar poliçe ve poliçe
kitağçığında belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.

HUKUKSAL KORUMA

İşyerinizle ilgili konulardan doğan davalarınızda, dilekçe masrafları, temyiz masrafları gibi
masraflarınızı poliçedeki limitlerle karşılayabilirsiniz.

RİZİKO ADRESİ DIŞINDAKİ MAKİNE VE DEMİRBAŞLAR

Makineleriniz, tamir için gönderdiğiniz adreste de temninat altındadır.

OTOMATİK BEDEL ARTIŞI

Dini Bayramlar ve Yılbaşı öncesinde sigorta bedeliniz otomatik olarak poliçede belirtilen limit
ve koşullarla arttırılmaktadır.

CAM KIRILMASI

Poliçede belirtilen limitle teminata dahildir.

ANAHTAR KAYBI

Odalara ait kaybolan anahtarlar ve kilit masrafları poliçede belirtilen limitlerle teminat
altındadır.

ALLIANZ YARDIM HİZMETİ

İşyerinizde oluşabilecek dahili tesisat masrafları, elektrik tesisatında oluşan hasarlar, işyeri
anahtarının kaybı, unutulması veya işyerita kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti, işyeri
camlarının kırılması veya çatlaması gibi hasarlarınız teminat kapsamındadır. Detaylı bilgi,
genel ve özel şartlar poliçe kitapçığınızda anlatılmaktadır.
Allianz Yardım Hizmeti için telefon numarası: 444 45 46
Aşağıdaki isteğe bağlı teminatlar ek primleri ödenerek, isteğe bağlı olarak poliçeye
eklenebilir.

DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ
SEL / SU BASKINI

Açık alandaki veya sundurma altındaki muhteviyatınız teminat kapsamı dışındadır.

DENİZ TAŞITLARI ÇARPMASI
BOYA, BADANA, SABİT DEKORASYON (Kiracılar İçin)

Kiracı sıfatıyla yaptıracağınız Boya, Badana ve Sabit Dekorasyona gelecek zararları teminat
altına alabilirsiniz.

TAŞINAN PARA

Personeliniz tarafından ikinci bir adrese taşınan işyerine ait paralara gelecek zararlar, genel
ve özel şartlarda belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

EMNİYETİ SUİSTİMAL

Bordrolu çalışanlarınızın vereceği güveni suistimale bağlı hırsızlık ve benzeri zararlar, genel
ve özel şartlarda belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

ELEKTRONİK CİHAZ

Elektronik cihazlarınıza gelecek zararlar Elektronik Cihaz Genel şartlarında ve poliçe özel
şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

MAKİNE KIRILMASI

Makinelerinize gelecek zararlar Makine Kırılması Genel şartlarında ve poliçe özel şartlarında
belirtilen şartlara uyması halinde teminat altındadır.

OTEL MALİ SORUMLULUK

3.şahıslara ve müşterilerinize otel faaliyetleri sırasında verebileceğiniz zararlar, 3.Şahıs
Sorumluluk Genel şartlarında ve poliçe özel şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde
teminat altındadır.

İŞVEREN SORUMLULUK

İşveren sıfatıyla, çalışanlarınıza verilecek zararlardaki sorumluluğunuz İşveren Sorumluluk
Genel şartları ile poliçe özel şartlarında belirtilen şartlara uyması halinde, teminat altındadır

FERDİ KAZA

Ölüm, Sürekli Sakatlık ve Tedavi Masrafları, poliçe ve poliçe kitapçığında belirtilen şart ve
limitlerle, Ferdi Kaza Genel Şartları’na tabi olarak teminat altındadır.

ODADAKİ VE RESEPSİYONA BIRAKILAN MÜŞTERİ EŞYALARI

Müşterilere ait eşyalar poliçede belirtilen şart ve limitlerle teminata dahil edilebilir.

ODALARDAKİ KASALAR

Odadaki kasalardan çalınan müşterilere ait kıymetler poliçede belirtildiği limit ve şartlarla
teminat altınabilir.

RESEPSİYONDAKİ KASALAR

Resepsiyondaki kasalardan çalınan müşterilere ait kıymetler poliçede belirtildiği limit ve
şartlarla teminat altına alınabilir.

OTEL ANA KASASI

Otel Ana Kasasından yapılacak hırsızlıklar poliçede belirtildiği limit ve şartlarla teminat altına
alınabilir.

AÇIK ALANDAKİ MUHTEVİYAT VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Otel sınırları içinde bulunan bitki örtüsü dahil olmak üzere açık alanda bulunan muhteviyat
poliçede belirtilen şartlarla teminat altına alınabilir.

ALTIN KORUMA PAKETİ

Ek prim ödeyerek poliçenize ekleyeceğiniz, Altın Koruma Paketiyle birçok genişletme
teminatına da sahip olabilirsiniz.