Risklere Birlikte Göğüs Gerelim
2009 yılından bu yana, Dünya markası Allianz güvencesiyle hizmetinizdeyiz.
Bizimle İletişime Geç

ÖZEL BİRİKİM SİGORTASI

Anasayfa » ÖZEL BİRİKİM SİGORTASI

Allianz, Özel Birikim Sigortası ile geleceğinize sağlıklı bir yatırım yapmanızı sağlıyor.

Allianz ile Geleceğinizi Güven Altına Alın!

Geleceğimiz için yatırım yaparken güven, esneklik, kolay erişim ve yüksek getiri gibi aklımıza gelen soruların en sağlıklı yanıtlarını kimden alabileceğimizi uzun uzun düşünürüz. Allianz’la içiniz rahat…

Özel Birikim Sigortası size neler sağlıyor?

Özel Birikim Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür.

Neden Özel Birikim Sigortası?

Birikim planı ile, gelecekteki planlarınız için şimdiden yatırım yapmanızı sağlarken;

İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçeceğiniz Risk planları ile de yaşam boyunca karşılaşabileceğiniz vefat, maluliyet, kritik hastalıklar, uzun süreli hastanede yatış gibi çeşitli risklere karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz.

Teminat/
Plan
Birikim Planı Temel
Koruma
Planı
Aile Koruma
Planı
Kritik Hastalıklar
Koruma 
Planı
Toplu Ödeme
Vefat
Kaza Sonucu
Daimi Maluliyet
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
Hastane Yatış
Kritik Hastalıklar

Risk planlarından birini seçmiş olmanız durumunda, plan kapsamında yer alan riskler için teminat tutarınızı üç farklı seçenek arasından kendiniz belirlersiniz.

Teminat Tutarı Seçenekleri Altın Gümüş Bronz
Vefat Teminatı Aylık Prim*400 Aylık Prim*200 Aylık Prim*100
Kaza Sonucu
Daimi Maluliyet
Aylık Prim*400 Aylık Prim*200 Aylık Prim*100
Hastalık Sonucu
Daimi Maluliyet
Aylık Prim*400 Aylık Prim*200 Aylık Prim*100
Kaza Sonucu
Tedavi Masrafları
Aylık Prim*40 Aylık Prim*30 Aylık Prim*20
Hastane Yatış Aylık Prim*2 Aylık Prim*1,5 Aylık Prim*1
Kritik Hastalıklar Aylık Prim*400 Aylık Prim*200 Aylık Prim*100

Teminat Detayları Nelerdir?

 • Toplu Ödeme Teminatı

Sigortalının belirlediği sigorta süresi sonunda, sigorta süresi boyunca ödemiş olduğu primlerinin birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamı, toplu ödeme tutarı olarak sigortalıya ödenir.

 • Vefat Teminatı

Sigortalının poliçede belirlenen başlangıç tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında vefat etmesi halinde, lehdarlarına, vefat tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin birikime kalan kısımları ile vefat tarihindeki birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamına ilaveten poliçede vefat risk teminatı olarak belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

 • Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir.

 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder.

 • Hastane Yatış Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır.

 • Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içinde sözleşme içerisinde belirtilen kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Primlerinizi Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Prim ödemeleri TL cinsinden gerçekleşmekte olup; yıllık, altı aylık, üç aylık ve aylık taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

Özel Birikim Sigortası Hangi Avantajları Sunuyor?

 • Vergi avantajı; Ödenen primler, vergi matrahından indirilebilmektedir.
 • Yatırımınızda Fon Değişikliği: Yatırım yaptığınız fonları yılda 4 kereyi aşmamak kaydıyla dilediğiniz an değiştirebilirsiniz.
 • Süre sonunda farklı ödeme seçenekleri; Kar paylı birikiminizi toplu olarak alabilir ya da Yıllık Gelir Sigortası ürünlerinden birini tercih etmek suretiyle maaş seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
 • Geniş sigortalılık süresi; Birikim sigortasından 18 ile 65 yaş arasında bulunan herkes yararlanabilir.