Risklere Birlikte Göğüs Gerelim
2009 yılından bu yana, Dünya markası Allianz güvencesiyle hizmetinizdeyiz.
Bizimle İletişime Geç

TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SORULAR

Anasayfa » TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SORULAR
TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SORULAR
Aşağıda, Aklınızdaki sorulara cevap bulacağınız maddelere ulaşabilirsiniz.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik ) Sigortası nedir ?
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.
Trafik Sigortasının yaptırılması zorunlu mudur ?
Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
Trafik Sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir ?
Ana Teminatlar: Maddi Zararlar Teminatı Sağlık Giderleri Teminatı Sürekli Sakatlık Teminatı Ölüm Teminatı Risk Grubuna, Kullanım Tarzına bağlı olarak Seçilebilir Ek Teminatlar: Asistans Teminatı Mini Onarım Hizmeti Sigara Yanığı Hukuksal Koruma
Aracımın Trafik Sigortası primini nasıl öğrenebilirim ?
İletişim sayfasında yer alan kanallardan bize ulaşabilirsiniz.
Trafik Sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?
Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.
Trafik Sigortasının coğrafi sınırı nedir?
Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
Trafik Sigortasının teminat limitlerini kim belirlemektedir, ne sıklıkta ve ne zaman değişmektedir?
Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.
Araç sahibi değiştiğinde, Trafik Sigorta poliçesi devam eder mi?
Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır.
Trafik poliçesi kapsamında bir hasarın gerçekleşmesi halinde, bildirimin kaç gün içinde yapılması gerekir?
Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.
Trafik poliçelerinde sigortalı değişikliği yapılabilir mi?
Sigorta Bilgi Merkezi'nin 24.11.2016 tarih ve 2016-10630 sayısı sektör duyurusuna istinaden, Sigortalı Değişikliğinin Yapılabileceği Durumlar: Sehven yapılan sigortalı Ad Soyad - Ünvan veya Kimlik No hataları : Aynı Ad ve Soyada sahip olup, TC kimlik numaralarının hatalı kullanımı, Satış durumlarında alıcı değil de sehven satıcı adına sigorta yapılması Sigortalı Ad Soyad değişiklikleri : Evlilik ve boşanma durumlarına bağlı Soyadı değişiklikleri, Mahkeme kararı ile Ad Soyad değişiklikleri Ruhsat Devri : Ruhsat bilgisinin birden fazla kişi adına olup, akabinde herhangi birisine devri Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile alınan aracın kiralayana devri : Sigortalısı Leasing (Finansal Kiralama) şirketi olan aracın sonrasında kiralayan şirkete devri (Devrini gösterir evrakların sigorta şirketi tarafından doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla ) Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri : Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların aynı tüzel kişiliğin çatısı altında birbirleri arasında yapılacak devirleri. (Örneğin, T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın yine T.C.Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Muhasebet Genel Müdürlüğü’ne devrolması) Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri : Şirketlerin yapılarının ve sorumluluk alanlarının değişmemesi durumunda Sigortalı Değişikliğinin Yapılamayacağı Durumlar: Özel-Tüzel değişiklikleri : Kişiden şahısa ya da şahısdan şirkete araçların devrolması Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri : Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların farklı bir tüzel kişiliğin çatısı altındaki kuruluşa devri (Örneğin T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın T.C.Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer alan Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne devrolması) Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri : Şirketlerin yapısal değişiklikleri ve sorumluluk alanlarının değişmesi durumunda Şirket birleşmeleri : İki farklı tüzel kişiliğin birleşmesi
Trafik poliçeleri isteğe baglı iptal ettirilebilir mi?
Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır. Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır; - Sigortalının vefat etmesi - Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi - Aracın satılması - Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi) - Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması