Risklere Birlikte Göğüs Gerelim
2009 yılından bu yana, Dünya markası Allianz güvencesiyle hizmetinizdeyiz.
Bizimle İletişime Geç

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Anasayfa » ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

 

Zorunlu Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir? 

Poliçeye konu olan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş olmasından dolayı, aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.

Meydana gelen bir kazada, zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

İsteğe bağlı olarak, standart trafik teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminat ve hizmetler alınabilir;

Asistans Teminatı:

Herhangi bir kaza ya da arıza anında poliçede bilgileri bulunan aracın, hareket edememesi ya da etmesinin hasarı ağırlaştıracağı durumlarda, en yakın servise çekilmesi hizmeti temin edilmektedir. Kasko poliçelerinde olduğu gibi çekme-çekilme hizmeti, iş makinası, traktör, tarım makinası ve taksi dışındaki kullanım tarzları için geçerli olacaktır.

Mini Onarım Hizmeti:

Tanımı ve kullanım adetleri önceden belirlenen bu hizmet yine kasko branşında olduğu gibi özel otomobil, kamyonet ve minibüs kullanım tarzları için temin edilecektir.

Sigara Yanığı:

Poliçede bilgileri bulunan araç içinde sigara ve benzeri maddeler nedeniyle meydana gelebilecek yangın dışındaki hasarlar 1.000 TL’ye kadar teminat altına alınmıştır.

Hukuksal Koruma:

Sigortalının dahil olduğu bir trafik kazası nedeniyle sigorta sözleşmesi çerçevesinde doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesi için yapılacak masrafların (vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, istinaf masrafı, temyiz masrafı ve karar düzeltme masrafları) 1.000 TL’ye kadar teminat altına alınmıştır.

Sigortalının kasko poliçesinin de şirketimiz tarafından düzenlenmiş olması halinde, yukarıdaki belirtilen teminatlara ilişkin tazminat talepleri, olay bazında değerlendirilecek ve sadece bir poliçeden ödeme yapılabilecektir.

Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork, yarı römork (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

İhtiyari Mali Mesuliyet :

Bu teminat ile aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlarda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limiti üzerinde kalan kısmı güvence altına alınmaktadır.  Bu teminat,  sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Ayrıca  İş makinası dışındaki diğer kullanım tarzları için 50.000 TL limitli İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı talep halinde satın alınabilecektir.

Ferdi Kaza :

Özel otomobil ve kamyonet sürücüleri ölüm ve sürekli sakatlık hallerinde, 5.000 TL limit ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

Anahtar Kaybı :

Aracınızın varolan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda, aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması, alarm, immobilazer vb. uyarı sistemlerinin kodlanması, merkezi kilit, kontak setinin değiştirilmesi ile, motorlu araç tescil, motorlu araç trafik belgesi ve aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve temin edilmesi masrafları, her bir olayda ve yıllık toplamda 2000 TL ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır.

Her zaman güvenli ve iyi yolculuklar geçirmeniz dileğiyle…

TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SORULAR